www.psychoterapeutka.katowice.pl

Portal WWW.MINDFULNESS-SLASK.PL

dr Aleksandra Dembińska
psycholog, psychoterapeutka, bioetyk

Doświadczony wykładowca akademicki, psychoterapeuta po czteroletniej Szkole Psychoterpii INTRA prowadzonej przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Certyfikowany nauczyciel MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności) - certyfikat The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polskiego Instytutu Mindfulness. Nauczyciel w Studium Nauczycielskim Polskiego Instytutu Mindfulness. Jeden z trzech polskich mentorów Mindfulness.

W 1998 roku rozpoczęła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Psychologia. Jako główną specjalność wybrała psychologię zdrowia w Katedrze Zdrowia i Rozwoju Człowieka, a jako drugą obrała psychologię kliniczną. Pracę magisterską pt. „Hermeneutyczna analiza postaw wobec śmierci u osób wspomagających pacjentów terminalnych” przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Ratajczak. Studia ukończyła 5 maja 2003 roku tytułem magistra psychologii.

W 2004 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego dodatkowo ukończyła studia na kierunku Filozofia. W Zakładzie Etyki pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Promieńskiej przygotowała pracę magisterską pt. „Idea opieki hospicyjnej jako stanowisko etyczne wobec śmierci” uzyskując tytuł magistra filozofii.

Od października 2003 do grudnia 2004 roku kształciła się na studiach podyplomowych w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Pedagogika Stosowana, uzyskując uprawnienia pedagogiczne.

21 grudnia 2010 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego uzyskuje tytuł doktora psychologii. Tematem rozprawy doktorskiej są: "Koszty psychologiczne radzenia sobie w sytuacji kryzysu życiowego u kobiet doświadczających niepłodności", promotorem prof. dr hab. Zofia Ratajczak.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół psychologii stresu i kryzysu, psychologicznych i etycznych problemów w medycynie, a także metodologii badań jakościowych. Obszary swoich badań skupia wokół granicznych momentów życia - prokreacji i śmierci.

Z Pacjentami pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach oraz prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny.
Jest założycielką Poradni Stresu Prokreacyjnego "NADZIEJA", obejmującej opieką osoby starające się o dziecko, w czasie ciąży, jak i po niej.

Także regularnie prowadzi licencjonowane ośmiotygodniowe treningi MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności) oraz spotkania dla praktykujących Mindfulness w ramach projektu "MINDFULNESS NA ŚLĄSKU".
Współpracuje z Focusly, aplikacją psychoedukacyjną oraz medytacyjną, dla której nagrała programy dotyczące radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

STRONA
GŁÓWNA
PUBLIKACJE
TRENINGI REDUKCJI
STRESU MINDFULNESS
NA ŚLĄSKU
od 27 stycznia 2020
WYSTĄPIENIA
CERTYFIKATY MINDFULNESS
DLA MUZYKÓW
W KRAKOWIE
od 28 września 2017
DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE
INNA
AKTYWNOŚĆ
MINDFULNESS
W CZASIE CIĄŻY
już teraz
LINKI MINDFULNESS
W ZABURZENIACH
PŁODNOŚCI
już teraz
KONTAKT

Administrator: KenyP
Copyright © 2017 WWW.DEMBINSKA.PL & WWW.BOLMOWIE.PL
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wtórna publikacja, rozpowszechnianie pełnych lub fragmentów materiałów tu publikowanych bez uprzedniej pisemnej zgody zabronione.